Монтесори Метод: Асоциация Ръка за Ръка

ИНТЕНЗИВНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

ПО МОНТЕСОРИ МЕТОД:


Обучението е за възрастни, които желаят да работят по метода с деца от 0 до 6г. Няма специфични изисквания към кандидатите и всеки може да се запише. Обучението включва общо шест модула:

    1. Философия на Метода Монтесори 

            - продължителност 1 месец

    2. Упражнения от практическият живот

            - продължителност 1 месец

    3. Стимулиране на сетивата

            - продължителност 1 месец

    4. Езикови познания

            - продължителност 1 месец

    5. Математика

            - продължителност 1 месец

    6. Въведение и класифициране в Биологията и Географията

            -продължителност 1 месец

Всичките модули са част от обучението и трябва да се вземат, за да завършите успешно.

В началото на обучението получавате шест учебни помагала- за всеки модул по едно, които остават за вас и са включени в обявените такси. Пет от тях са цветни, с подробно описание на упражненията и снимки на материалите, които се използват. Всеки месец получавате и линкове на професионални видео записи по ел. поща, до които ще имате постоянен достъп. Видео материалите включват лекции на пионери в метода Монтесори, Монтесори за малки деца, видео записи ориентирани към родителите, професионални демонстрации на материалите от всички практически модули в реална Монтесори среда и т.н.

Таксата за цялото обучение е 330 лв. Заплаща се предварително по банков път. В момента тече промоция “Доведи приятел“. В случай, че се запишат двама човека едновременно, получавате 20% отстъпка от общата сума. При записване на 3-ма човека едновременно, ползвате 25% отстъпка. Пощенските разходи са наша сметка.

На края на обучението получавате сертификат за участие от Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка.


Галина Уайнър